Rubén García Martínez

photo

Rubén García Martínez

Position: Biòleg i tècnic en làmines primes
Llicenciat en Biologia en l'especialitat de biologia d'organismes i sistemes, per la Universitat de Barcelona i Màster Oficial en Biodiversitat Animal.

Ha sigut el responsable del laboratori de làmines primes de l'Institut Català de Paleontologia (ICP) durant cinc anys, on va dissenyar i equipar el laboratori del departament de paleobiologia.

Ha adquirint un alt nivell d'especialització en la realització de làmines primes de fòssil, os i dents. La prepració d'especímens actuals és una altra dels especialitats que desnvolupa habitualment, a la vegada que també realitza una important tasca de formació i divulgació dins l'àmbit de les ciències naturals.
Read more