Ruth Sadurní Codina

photo

Ruth Sadurní Codina

Position: Tècnica en Conservació-Restauració
Llicenciada en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l'especialitat de béns arqueològics, per l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Màster en Diagnòstic d'Estat de Conservació del Patrimoni Històric per la Universitat Pablo de Olavide.

Ha participat en diverses campanyes d'excavació arqueològica de diversos jaciments prehistòrics i ibers, realitzant treballs de camp i de laboratori. Actualment és restauradora de material arqueològic en el projecte d'investigació del jaciment Cap de Barbaria II (Formentera).

Compta amb diverses publicacions d'investigació i divulgació.
Read more