Sandra Val

photo

Sandra Val Molina

Position: Tècnica en Conservació-Restauració
Graduada Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l'especialita de béns arqueològics, per l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Màster Oficial en Direcció de Projectes en Conservació i Restauració de Col.leccions i Conjunts Patrimonials, per la Faculta de Belles Arts de Barcelona.

Postgrau d'Expert en Conservació Preventiva d'Exposcions i Museus, per la Universita d'Alcalà d'Henares. Gran part de la llicenciatura d'Història per la Universita de Barcelona.

Des de l'any 1998 ha treballat activament en nombrosos projectes de Conservació-Restauració dins els àmbits de la Paleontologia, Arqueologia i de l'Arquitectura Patrimonial. S'ha especialitzat en la Preparació Paleontològica, treballant des de 1998 com a preparadora col.laboradora del laboratori de l'antic Institut de Paleontologia M. Crusafont de Sabadell, des d'on ha participat i realizat la preparació-conservació de restes fòssils de més d'una trentena de jaciments diferents, realizant també una important labor de reproducció d'originals per a la investigació i per a una vintena d'exposicions.

Ha treballat en el Museu Comarcal de Ciències Naturales de Tremp com a responsable de la Conservació-Preparació dels jaciments paleontològics del Pallars Jussà i la Noguera. Elaborant el projecte i disseny del laboratori de preparació paleontològica per a aquesta institució.

Durant sis anys, ha sigut la Cap de l'Area de Conservació-Preparació-Restauració Paleontològica de l'Institut Català de Paleontologia (ICP). On també va elaborar el projecte i disseny del laboratori de restauració del Museu Miquel Crusafont de Sabadell, així com del laboratori de restauració de l'ICP de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualmente és la coordinadora responsable de les activitats que es desenvolupen en el Departament de Conservació-Preparació-Restauració Paleontològica del Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP) dels Hostalets de Pierola. I també ha elavorat el projecte i disseny dels dos laboratoris de preparació paleontològica d'aquesta institició.
Read more