Equip de treball

Som un equip  multidisciplinari de Conservadors-Restauradors, Biòlegs, Paleontòlegs, Arqueòlegs i il·lustradors.
Tenim, amb una àmplia experiència en la conservació i restauració de béns culturals, Direcció d’intervencions arqueològiques i paleontològiques,  reproducció d’originals, il·lustració científica i divulgativa, assistència tècnica a la recerca, així com  en la  formació i divulgació dins d’aquests àmbits patrimonials.

photo

Rubén García Martínez

Position: Biòleg i tècnic en làmines primes
Llicenciat en Biologia en l'especialitat de biologia d'organismes i sistemes, per la Universitat de Barcelona i Màster Oficial en Biodiversitat Animal.

Ha sigut el responsable del laboratori de làmines primes de l'Institut Català de Paleontologia (ICP) durant cinc anys, on va dissenyar i equipar el laboratori del departament de paleobiologia.

Ha adquirint un alt nivell d'especialització en la realització de làmines primes de fòssil, os i dents. La prepració d'especímens actuals és una altra dels especialitats que desnvolupa habitualment, a la vegada que també realitza una important tasca de formació i divulgació dins l'àmbit de les ciències naturals.
Read more
photo

Sandra Val Molina

Position: Tècnica en Conservació-Restauració
Graduada Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l'especialita de béns arqueològics, per l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Màster Oficial en Direcció de Projectes en Conservació i Restauració de Col.leccions i Conjunts Patrimonials, per la Faculta de Belles Arts de Barcelona.

Postgrau d'Expert en Conservació Preventiva d'Exposcions i Museus, per la Universita d'Alcalà d'Henares. Gran part de la llicenciatura d'Història per la Universita de Barcelona.

Des de l'any 1998 ha treballat activament en nombrosos projectes de Conservació-Restauració dins els àmbits de la Paleontologia, Arqueologia i de l'Arquitectura Patrimonial. S'ha especialitzat en la Preparació Paleontològica, treballant des de 1998 com a preparadora col.laboradora del laboratori de l'antic Institut de Paleontologia M. Crusafont de Sabadell, des d'on ha participat i realizat la preparació-conservació de restes fòssils de més d'una trentena de jaciments diferents, realizant també una important labor de reproducció d'originals per a la investigació i per a una vintena d'exposicions.

Ha treballat en el Museu Comarcal de Ciències Naturales de Tremp com a responsable de la Conservació-Preparació dels jaciments paleontològics del Pallars Jussà i la Noguera. Elaborant el projecte i disseny del laboratori de preparació paleontològica per a aquesta institució.

Durant sis anys, ha sigut la Cap de l'Area de Conservació-Preparació-Restauració Paleontològica de l'Institut Català de Paleontologia (ICP). On també va elaborar el projecte i disseny del laboratori de restauració del Museu Miquel Crusafont de Sabadell, així com del laboratori de restauració de l'ICP de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualmente és la coordinadora responsable de les activitats que es desenvolupen en el Departament de Conservació-Preparació-Restauració Paleontològica del Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP) dels Hostalets de Pierola. I també ha elavorat el projecte i disseny dels dos laboratoris de preparació paleontològica d'aquesta institició.
Read more
photo

Domingo Jesús López

Position: Tècnic en Conservació-Restauració
Diplomat en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l'especialitat de béns arqueològics, per l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Llicenciat en Conservació i Restauració d'Obres d'Art, per la Facultat de Belles Arts de Sevilla.

Ha treballat activament en l’àmbit de la Conservació –Restauració d’Arqueologia, Paleontologia i Arquitectura Patrimonial. I ha sigut membre de l’equip tècnic  de l’Àrea de Conservació-Preparació de l’Institut Català de Paleontologia (ICP), des d’on ha participat activament en els projectes de l’àrea, així com en la publicació de diferents articles.

Actualment dinamitza les activitats de conservació-restauració i formació que es desenvolupen dins del Departament de Conservació-Preparació-Restauració Paleontològica del Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP) dels Hostalets de Pierola.

Ha treballat en diversos projectes de Conservació-Restauració de suport pictòric i desenvolupa un important treball dins l'àmbit de la il.lustració científica i divulgativa. Aixi com en el disseny de diferents formats per al marxandatge i logos per a institucions.
Read more
photo

Andrés Santos Cubedo

Position: Paleontòleg
Llicenciat en Ciències Geològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​també té un Màster en Museografia Interactiva i Entorns de Participació, i un postgrau en Estratègies i Recursos en Museografia Interactiva, ambdós per la Universitat de Barcelona.

Ha dirigit prospeccions i excavacions paleontològiques a la Comunitat Valenciana i Catalunya.

Actiu investigador, amb diverses línies d'especialització: Dinosaures, micromamífers, Tafonomia i Geologia i Geofísica, que li ha permès publicar nombrosos articles d'investigació en prestigioses revistes internacionals.

Com a divulgador, ha realitzat diverses conferències sobre paleontologia i ha col·laborat en llibres, articles i col·leccions de fascicles dirigits al públic general. És col·laborador de revistes com Nostra Terra i Pueblos de Interior.

Ha estat director d'Escola Taller de Restauració Paleontològica IV de Dinópolis. Actualment és director del Parc Cultural Dinomania i de la Col·lecció Museogràfica de Cinctorres, director del Museu d'Etnologia i Arqueologia de Begís i president del Grup Guix de Vila-real
Read more
photo

Delia Eguiluz

Position: Tècnica en Conservació-Restauració
Delia Eguiluz Mestre és Tècnic en Conservació i Restauració de Béns Arqueològics, títol obtingut per l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. A més és Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Salamanca i Postgraduada en Preparació, Conservació i Restauració de fòssils, pel Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica de Els Hostalets de Pierola (Barcelona). Com restauradora ha participat durant diverses campanyes als jaciments prehistòrics d'Atapuerca a Burgos i en l'actualitat és conservadora-restauradora en el projecte internacional de la ciutat greco-romana de Berenike a Egipte. També forma part de l'equip de restauració del jaciment iber-romà de "El Castellot" a Girona. Igualment és coordinadora tècnica i restauradora del "Projecte de Valorització del patrimoni arqueològic de Belorado (Burgos)". Les tasques dutes a terme dins d'aquests projectes s'han centrat en el treball de consolidació i extracció "in situ" de tot tipus de materials arqueològics i en la conservació i restauració de materials ceràmics, metàl·lics i ossis.
Read more
photo

Ruth Sadurní Codina

Position: Tècnica en Conservació-Restauració
Llicenciada en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l'especialitat de béns arqueològics, per l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Màster en Diagnòstic d'Estat de Conservació del Patrimoni Històric per la Universitat Pablo de Olavide.

Ha participat en diverses campanyes d'excavació arqueològica de diversos jaciments prehistòrics i ibers, realitzant treballs de camp i de laboratori. Actualment és restauradora de material arqueològic en el projecte d'investigació del jaciment Cap de Barbaria II (Formentera).

Compta amb diverses publicacions d'investigació i divulgació.
Read more