L’empresa

Conservem, restaurem i creem continguts de tipus científic i divulgatiu amb continguts rigorosos. Col·laborem amb diverses entitats restaurant, fent difusió, muntant tallers i generant intervencions de qualitat.

Sigui per una entitat cultural, una empresa o per un museu, proposem solucions integrals que combinen la feina de diversos professionals del món de la retauració, la paleontologiua, la comunicació, la informàtica i l’enginyeria.

Les intervencions d’Icnita s’expressen des de totes les vessants per tal de crear una simbiosi total entre les peces, els gestors i el public.

TrajectòriaTRAJECTÒRIA
Els membres del nostre equip porten treballant des del 1998 per a diverses institucions culturals, centres de recerca i docència del nostre país.

Més

publicacionsPUBLICACIONS
Els membres del nostre equip han presentat articles de tipus científic i divulgatiu, en diverses revistes especialitzades en el àmbit de l’ arqueologia, paleontologia i béns culturals.

Més

equipEQUIP
Som un equip  multidisciplinari de Conservadors-Restauradors, Biòlegs, Paleontòlegs, Arqueòlegs i il·lustradors.

Més

conferenciesCONFERÈNCIES
Una de les nostres tasques també és fer difusió del projectes realitzats, així com també xerrades per a tot tipus de públic i conferències més especialitzades dins els àmbits de l’arqueologia, la paleontologia i la història natural.

Més