Hi ha formes de vida que no veiem? Tenim les mans realment netes? Està la taula lliure d’organismes? Hi ha vida que s’escapa als nostres ulls en els tolls o en la terra? En aquest taller parlarem dels microorganismes que ens envolten i no veiem. Es realitzarà sembres de microorganismes i s’observaran sembres realitzades amb anterioritat.

Dirigit a: tots els públics a partir del 12 anys. (s’adaptaran les activitats al nivell i l’edat). 
Duració: 2h.
CURS: Teòric, fitxes didàctiques, practica de sembres i observació de creixement microbiològic.