2-arbre_vida

La diversitat de la vida és gegant, en formes i mides, donant com a resultat una gran varietat de grups. Farem un repàs sobre l’origen i evolució de la vida, explicant tots els grups d’éssers vius, atenent les seves principals característiques, adaptacions i relacions filogenètiques (de parentiu).

Dirigit a: tots els públics a partir del 12 anys. (s’adaptaran les activitats al nivell i l’edat)
Duració: 2h.
CURS: Teòric, fitxes didàctiques i toca-toca d’animals