4-zoologia_descobrim

Existeixen moltes més formes de vida animal, part d’elles desconegudes per a la gran majoria, i no per això menys interessants. Farem un repàs dels principals grups animals, explicant com es classifiquen, les seves principals característiques i relacions filogenètiques (de parentiu), amb el suport d’exemplars conservats en alcohol procedents de diferents col·leccions del nostre país.

Dirigit a: tots els públics a partir del 12 anys. (s’adaptaran les activitats al nivell i l’edat).
Duració: 2h.
CURS: Teòric i pràctica d’observació de diferents espècimens en alcohol. Possible pràctica de dissecció.