16-fusta

A Catalunya tenim una diversitat d’arbres, la fusta dels quals s’aprofita per a diferents usos en funció de les seves característiques físiques, mecàniques i químiques. Coneixerem els diferents tipus d’arbres a Catalunya, i ens endinsarem en les seves característiques particulars, per saber quines diferències tenen entre elles, i quins usos tenen o han tingut

Professora: Berta Obon
Dirigit a: Adaptable a tots els públics. A partir dels 7 anys.