11-mon_submari

En mars i oceans hi ha una vida molt diversa. Es pretén fer un repàs dels diferents grups i les seves principals característiques: algues, esponges, corals, meduses, nudibranquis, bivalves, cefalòpodes, eriçons, estrelles de mar, peixos … Comptarem amb el suport d’exemplars conservats en alcohol per il·lustrar les explicacions.

Dirigit a: tots els públics a partir del 12 anys. (s’adaptaran les activitats al nivell i l’edat).
Duració: 2h.
CURS: Teòric i pràctica d’observació de diferents espècimens en alcohol.