Com a responsables del Departament de Conservació i Restauració i del Departament de Biodeversitat del Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica dels Hostalets de Pierola, els membres del nostre equip han desenvolupat els següents programes formatius, fets a mida per aquesta institució:

  • Coordinadora Responsable i professora del CURS MONOGRÀFIC: Tècniques de Reproducció en Paleontologia. Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica CRIP. Curs 2014 i Curs 2015
  • TUTORA Pràctiques per alumnes de l‟Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. E.S.C.R.B.C.C. curs 2014 -2015
  • TUTORA Pràcticum del Màster Oficial de Direcció de Projectes en Conservació i Restauració de la Faculta de Belles de la Universitat de Barcelona, curs 2014-15
  • Coordinadora Responsable i professora de la FORMACIÓ DE POSTGRAU: Tècniques Conservació – Restauració en Paleontologia. Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica CRIP . Curs 2013-2014 – Curs 2014-2015
  • Coordinadora Responsable i professora del CURS MONOGRÀFIC: Problemàtiques en la Conservació – Restauració d‟os actual, arqueològic i fòssil. Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica CRIP . Octubre 2013 – Octubre 2014
  • Coordinadora Responsable del 2nd INTERNATIONAL CONSERVATION SYMPOSIUM-WORKSHOP IN NATURAL HISTORY COLLECTIONS. 2015
  • Coordinadora Responsable del 1st INTERNATIONAL CONSERVATION SYMPOSIUM-WORKSHOP IN NATURAL HISTORY COLLECTIONS. 2013
  • Coordinador dels tallers de biodiversitat:“Pau. Pierolapithecus catalaunicus”“Descobrim com és l’os: L’ànima dels vertebrats”“Dóna’m una dent….i et diré qui i com ets”

    “L’ou: una capsa plena de vida”