Membres del nostre equip han impartit classes dins l’assignatura de “Patrimoni Paleontològic” en el Màster Oficial de Gestió Cultural de la Facultat de Història de la Universitat de Barcelona. 2013-2010