Els membres del nostre equip han treballat per a diferents institucions del món de la docència i de la recerca. Dins d’aquestes institucions han desenvolupar programes de formació i diferents formats d’activitats enfocades a l’aprenentatge dins dels àmbits del patrimoni paleontològic i arqueològic.